یپچ و رولپلاک نما و نصب سنگ های افتاده از نمای ساختمان با استفاده از پیچ 6سانتی گالوانیزه 
و بتونه همرنگ سنگ
- شستشوی نما، اب بندی پنجره، نقاشی نما ،سیمانکاری با کلایمر بدون نیازبه داربست .
شرکت ارتفاع کاران لوتوس مجری کار درارتفاع میباشد وکارگران داری بیمه مسئولیت و حوادث میباشند

مشاوره  رایگان توسط کارشناس شرکت ودرصورت توافق انعقاد قرارداد
تحت نظارت  کامل:

گروه مهندسین ساختمانی لوتوس
ادرس:خ ولیعصر خ  وزیری ک غمخوار پ2
۰۹۱۲۴۵۴۷۹۱۴ با مدیریت شمس