انجام سیمانکاری نما با استفاده از کلایمر دستی  وبرقی .

از کلایمر برای انجام کلیه امور نمای ساختمان از جمله سیمانکاری نما -شستشوی نما - رنگ امیزی نما - نصب شیشه و کامپوزیت استفاده میشود.

دستگاه کلایمر از لحاظ مهندسی کاملا ایمن بوده و جایگزین مناسبی نسبت به دارست میباشد..

از مزایای دیگر کلایمر نسبت به داربست سرعت اجرای کار بالاتر میباشد که در زمان انجام کار صرفه جویی میشود.