پیچ و رولپلاک نما و نماشویی شرکت لوتوس

شرکت ارتفاع کاران لوتوس مجری کار در ارتفاع

۸ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

چهارشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰ ق.ظ اسماعیل شمس
پیچ و رولپلاک نما بدون نیاز داربست

پیچ و رولپلاک نما بدون نیاز داربست

پیچ و رولپلاک نما و اسکوپ سنگ نما بدون نیاز به داربست

۲۶ خرداد ۹۵ ، ۱۱:۱۰ ۰ نظر
اسماعیل شمس
دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۹ ق.ظ اسماعیل شمس
نصب سنگ در ارتفاع بدون داربست

نصب سنگ در ارتفاع بدون داربست

۲۴ خرداد ۹۵ ، ۰۰:۳۹ ۰ نظر
اسماعیل شمس
جمعه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰ ب.ظ اسماعیل شمس
پیچ و رولپلاک نما بدون نیاز به داربست

پیچ و رولپلاک نما بدون نیاز به داربست

۲۱ خرداد ۹۵ ، ۲۳:۱۰ ۰ نظر
اسماعیل شمس
پنجشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶ ق.ظ اسماعیل شمس
سیمانکاری نمای جانبی  بدون نیاز به داربست

سیمانکاری نمای جانبی بدون نیاز به داربست

انجام سیمانکاری نما با استفاده از کلایمر دستی  وبرقی .

از کلایمر برای انجام کلیه امور نمای ساختمان از جمله سیمانکاری نما -شستشوی نما - رنگ امیزی نما - نصب شیشه و کامپوزیت استفاده میشود.

دستگاه کلایمر از لحاظ مهندسی کاملا ایمن بوده و جایگزین مناسبی نسبت به دارست میباشد..

از مزایای دیگر کلایمر نسبت به داربست سرعت اجرای کار بالاتر میباشد که در زمان انجام کار صرفه جویی میشود.

۲۰ خرداد ۹۵ ، ۱۱:۴۶ ۰ نظر
اسماعیل شمس

اشنایی با کار در ارتفاع orentation to work at height

امروزه تکنیکهای ایمنی دست یابی با طناب ،کار در ارتفاع وامداد به خاطر امنیت بالا،هزینه های کم وقابلیت دسترسی بیشتر بشدت مورد توجه مدیران ارشد ومسٔولین امور ایمنی در سراسر جهان وایران قرار گرفته اند.

irataچیست؟

کسانی که تا به حال از خدمات وامکانات دستیابی با طناب بهره نبرده اند معمولا چنین دیدگاههایی دارند:

....این کار خطرناک به نظر میرسد....

ایااینکه از ان بالا اویزان شوند ایمن است...؟

چگونه میشود وقتی به طناب اویزان هستم کار هم انجام دهیم؟

استدلال هایی که توسط متخصصین شرکتهای کار در ارتفاع داده میشود این است :کار با طناب مانند هر کار دیگری دارای خطرات خود است اما با دسته بندی وشناسایی خطرات ومدیریت ریسک ونحوه پیشگیری از بروز خطر،این رشته کاری نه تنها دارای ایمنی بسیار بالا است بلکه توانسته است تا حد بسیار قابل قبولی به هدف اصلی خود که همانا کار بدون حادثه است نزدیک شود

the safety techniques to achieve the ropes ,work at height vamdad for high security,low cost access capabilities more highly regarded senior executives around the world and iran are individuals responsible for safety.

what irata?

those who had not benefited from the services and facilites with a rope usually have access to such views:

...it seems dangerous....

ayaaynkh is safe to hang it up...?

how do im hanging rope work todo together?

albe to be very acceptable to its orginal purpose,which is to be approached without incident.

۱۸ خرداد ۹۵ ، ۱۷:۱۹ ۰ نظر
اسماعیل شمس

مراحل انجام کار

قبل از اجرای پیچ ورول پلاک باید در نظر داشت که از چه نوع ابزاری مناسب برای انجام کار یعنی پیچ ورول پلاک سنگ نمای ساختمان جهت مهکم کردن سنگ وجلوگیری از سقوط ان هنگام حواث غیر مترقبه باید مورداستفاده قرار گیردتا از وارد شدن تنش های غیر مجاز وشل شدن سنگ نما پیشگیری شود    

هر۵۰سانت از سنگ نمای ساختمان یک پیچ شش یا هفت سانتی گالوانیزه نصب میگرددکه اگر ابعاد سنگ نما کوچکتر از ۵۰ سانت باشد روی  هر پلاک دو عدد پیچ زده میشود برای ثابت کردن سنگ روی نما در سنگهای کمتر از ۱۰سانتی متر  مانند ستونها وقاب پنجره ها ابتدا با دریل معمولی سنگ را سوراخ کرده وبدون ضربه وارد سنگ شده زمانی که به بتن پشت سنگ رسید از دریل چکشی برای سوراخ کردن بتن استفاده میشود

بعد از سوراخ کردن رولپلاک مخصوص در سوراخ مربوط قرارداده وپیچ ۶یا ۷ سانتی را در رولپلاک قرار داده و با پیچ بند انرا سفت کرده وبا بتونه همرنگ سنگ روی ان پوشیده میشود

۱۷ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۰۰ ۰ نظر
اسماعیل شمس
دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۴۴ ب.ظ اسماعیل شمس
راپل (علم دسترسی به طناب)چیست؟

راپل (علم دسترسی به طناب)چیست؟

به کلیه مراحل فرود از یک ارتفاع معین وبه نقطه صفر وعبورهای عرضی وبه وسیله ابزار الات تخصصی کار در ارتفاع را راپل میگویند

all landings of a certain height and width by means of special zero point vbvrhay the work altitude rapple sur veyed say

۱۷ خرداد ۹۵ ، ۱۳:۴۴ ۰ نظر
اسماعیل شمس
يكشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۱۵ ب.ظ اسماعیل شمس
پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان بدون داربست

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان جهت مقام سازی نما و تثبیت سنگها مورد استفاده قرار میگیرد .علت ریزش سنگ نما عدم اسکوپ سنگها - نفوذ اب به پشت سنگ ها و انقباض و انبساط و پر کردن نخاله در پشت سنگ نام برد.

محکم سازی سنگ نما و نصب سنگ های افتاده از نمای ساختمان با استفاده از پیچ 6سانتی گالوانیزه 
و بتونه همرنگ سنگ
- شستشوی نما، اب بندی پنجره، نقاشی نما ،سیمانکاری با کلایمر بدون نیازبه داربست .
شرکت ارتفاع کاران لوتوس مجری کار درارتفاع میباشد وکارگران داری بیمه مسئولیت و حوادث میباشند

مشاوره  رایگان توسط کارشناس شرکت و درصورت توافق انعقاد قرارداد
تحت نظارت  کامل:

گروه مهندسین ساختمانی لوتوس

۰۹۱۲۴۵۴۷۹۱۴ با مدیریت شمس 

۱۶ خرداد ۹۵ ، ۱۳:۱۵ ۰ نظر
اسماعیل شمس